Główną przyczyną zanieczyszczenia pieca
i komina, jest złe lub bardzo złe spalanie zachodzące w palenisku.

 

 

 

Komplikacje jakie powodują zabrudzenia są poważne, ponieważ zanieczyszczenia generują trudności i zagrożenia. Oblepiając wnętrze kotłów i kominów ograniczają sprawność tych pierwszych, co przekłada się min. na wzrost zużycia paliwa, redukując odprowadzanie spalin (zmniejszając ciąg) stwarzają niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców lub pożaru. W okresie grzewczym często słyszymy o zaczadzeniu całych rodzin lub pożarach kominów.
Przyczyna jest zawsze jedna: niesprawna, zabrudzona produktami spalania instalacja odprowadzająca spaliny ze źródeł ciepła.

Smoła - najtrudniejszy przeciwnik

Na kotłowym wymienniku ciepła nie powinny znajdować się jakiekolwiek zabrudzenia aby zapewnić odpowiednią, definiowaną przez producenta wymianę ciepła, a co za tym idzie sprawność kotła. Definiowana przez producenta pieca sprawność jest określana i potwierdzana certyfikatami wydanymi przez Polskie, Akredytowane Instytuty Naukowe. Te wszystkie certyfikowanie pieców odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu stricte określonych warunków brzegowych. Jednym z nich jest między innymi jakość używanego węgla jako paliwa. Ten węgiel jest zdefiniowany przez tzw. wartość opałową. Ale sami wiemy jak wygląda rzeczywistość. Często praktyka użytkowania pieca nie ma nic, ale to nic wspólnego z warunkami laboratoryjnymi. Przy węglu odbiegającym od zalecanego w procesie spalania powstaje ciecz smołowata, osadzająca się w piecu. Jest ona szczególnie niepożądana ze względu na wysokie właściwości izolacyjne. Każdy milimetr narośniętego brudu powoduje wyższe zużycie paliwa o około 5%, a więc zmniejsza sprawność urządzenia.
Jeżeli kocioł jest zarośnięty smołą zachęcamy do jak najszybszego oczyszczenia urządzenia.

Jednak smoła to trudny przeciwnik.
Mechaniczne odczyszczenie kotła jest bardzo uciążliwe, pracochłonne i mija się z celem gdyż w wielu przypadkach nie jest możliwe jej usunięcie. Mówimy to na podstawie praktyki. Jeżeli Kowalski czy Nowak niczego nie zmieni w sposobie palenia będzie zawsze Don Kichotem z La Manchy. Jak wiemy przegrał swoją batalię.


AnLen® CZYSTY PIEC to jedyny środek, który umożliwia oczyszczenie kotła z naniesionej smoły w czasie normalnego palenia w urządzeniu.